TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Articolul 1 – Sferă de aplicabilitate
1.1 Termenii și condițiile de mai jos („Termeni și condiții”) se aplică și fac parte integrantă din toate ofertele și tranzacțiile incluse în serviciile (digitale) oferite (online) de Tazoki Pte Ltd. („Tazoki”) prin intermediul rețelei oricărui furnizor de telefonie mobilă („Operator”) cu care Utilizatorul-final are încheiat un abonament („Abonament de telefonie mobilă”) sau un acord pentru o cartelă pre-plătită, indiferent dacă aceste servicii sunt sau nu descrise în cele ce urmează, în acești Termeni și condiții. Serviciile (digitale) oferite de Tazoki pot include (dar nu se limitează la) jocuri, mesaje text, fișiere se sunet și/sau imagini și/sau servicii similare („Servicii Quistos”) care sunt furnizate prin intermediul rețelei Operatorului prin mijloace de tip Scurt Mesaj Scris („SMS”), Pachet General de Servicii Radio („GPRS”), Servicii de Generația a Treia („3G”), WAP sau prin alte mijloace.

1.2 Nicio abatere de la acești Termeni și condiții nu va fi permisă, cu excepția consimțământului prealabil scris din partea Tazoki cu privire la respectiva abatere.

Articolul 2 – Prestarea serviciului Quistos
2.1 Utilizatorul-final solicită prestarea serviciului(ilor) Quistos de către Tazoki. Acestea vor fi prestate de Tazoki, prin intermediul rețelei Operatorului, către Utilizatorul-final.

Articolul 3 – Termeni și condiții
3.1 Va trebui să concurați împotriva jucătorilor din propria dvs. țară.
3.2 Premiul anunțat a fost promovat anterior și prin alte mijloace publicitare (inclusiv aspect și senzație) și în diferite medii. Totuși 1 PREMIU va fi acordat pentru toate anunțurile și pentru toate mediile care au ca obiect același articol, cu același termen de încheiere a campaniei.

3.3 Utilizatorul-final trebuie să aibă cel puțin 18 ani. În cazul în care nu sunteți persoana care plătește factura de telefonie mobilă sau aveți sub 18 ani, vă rugăm să obțineți permisiunea persoanei care plătește factura de telefonie mobilă, a părinților, a tutorelui, a angajatorului înainte de a vă abona și/sau participa la acest serviciu. Prin abonarea și/sau participarea la acest serviciu, Tazoki pleacă de la premisa că Utilizatorul-final a obținut permisiunea necesară, consimțământul sau aprobarea din partea persoanei care plătește factura de telefonie mobilă, tutorelui sau părinților.

3.4 La finalul acțiunii promoționale, lista câștigătorilor va fi afișată pe acest site web. Rezultatele sunt finale și obligatorii, și nu va fi purtată niciun fel de corespondență cu privire la acest aspect. În termen de 7 zile lucrătoare după încheierea acțiunii promoționale, câștigătorul va fi contactat personal prin intermediul numărului de telefon folosit pentru abonarea la Serviciul Quistos. După ce a fost notificat cu privire la câștigarea premiului, câștigătorul va avea la dispoziție 60 de zile de la data notificării pentru a-l ridica sau pentru a furniza către Tazoki adresa la care să-i fie trimis premiul. În cazul în care câștigătorul nu-și ridică premiul sau nu furnizează adresa la care să-i fie trimis premiul sau nu va lua legătura cu Tazoki în termen de 60 de zile după ce a fost notificat, se va considera că a renunțat la premiul câștigat, iar Tazoki nu va mai avea obligația de a-i da premiul. În acest caz, premiul va fi dat celui ce s-a clasat pe locul al doilea ca număr de puncte, acesta având la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a-și ridica sa a furniza către Tazoki adresa la care să-i fie trimis premiul. Dacă premiul este trimis la adresa câștigătorului, Tazoki nu va responsabil și/sau nici nu va garanta pentru niciun fel de daune sau pierderi care ar putea apărea.

Articolul 4 – Premii
4.1 Tazoki își rezervă dreptul de a înlocui articolul cu unul cu o valoare egală sau mai mare, ca alternativă de înlocuire a oricăruia dintre premii, parțială sau totală. Premiul trebuie acceptat astfel cum este oferit, nefiind transferabil sau divizibil.
4.2 Sfera de cuprindere a acțiunii promoționale va fi indicată în secțiunea „Produse și Premii” a acestui site web. Tazoki își rezervă dreptul de a utiliza imaginile, fotografiile, numele și zona de domiciliu a câștigătorilor în cadrul unor campanii viitoare, în scop publicitar sau de marketing, fără a avea nevoie de consimțământul prealabil, respectiv fără notificarea prealabilă a câștigătorului și fără ca acesta să fie remunerat.

Articolul 5 – Costuri
5.1 Ofertele sau declarațiile menționate în anunțurile sau pe www.quistos.com („Website”) nu reprezintă obligații, cu excepția situațiilor când este altfel prevăzut în scris.
5.2 Costurile sunt debitate din contul Utilizatorului-final de către Operator; în cazul cartelelor pre-plătite, acestea sunt deduse din creditul cartelei Utilizatorului-final. prin prezenta, Utilizatorul-final consimte la sau autorizează în mod expres debitarea costurilor și se angajează să achite în totalitate costurile apărute ca urmare a participării la serviciul oferit de Tazoki/ Serviciul Quistos. Mai mult, prin consimțământul ambelor părți, este posibilă achitarea acestor costuri prin mijloace alternative (de exemplu, prin card de credit).

Articolul 6 – Modificări de preț
6.1 Tazoki are dreptul în orice moment să modifice oricare și toate costurile, cu informare prealabilă afișată pe Website. Modificările vor fi considerate acceptate dacă Utilizatorul-final continuă să folosească sau se abonează la Serviciul Quistos oferit de Tazoki după data la care a fost implementată modificarea de preț.

Articolul 7 – Încetarea și răspunderea pentru dezabonare
7.1 Tazoki poate înceta imediat prestarea Serviciilor Quistos către Utilizatorul-final dacă (a) Utilizatorul-final nu plătește taxele în perioada menționată în abonamentul său de telefonie mobilă cu Operatorul, sau (b) Tazoki (i) are motive să creadă că Utilizatorul-final încalcă sau a încălcat Termenii și condițiile prezente sau (ii) primește o solicitare expresă în acest sens din partea Operatorului sau (c) orice lege, reglementare, directivă sau inițiativă guvernamentală face ca Serviciul Quistos să fie, parțial sau total, ilegal sau imposibil de pus în practică; sau (d) modul în care Utilizatorul-final folosește Serviciul Quistos afectează sau amenință să afecteze integritatea sau funcționalitatea rețelei Tazoki în orice mod.
7.2 Tazoki nu va accepta niciun fel de responsabilitate față de Utilizatorul-final și/sau terțe-părți ca rezultat al încheierii sau revocării Serviciului(ilor) Quistos

Articolul 8 – Drepturile de proprietate intelectuală
8.1 Cu excepția mențiunilor contrare din Termenii și condițiile prezente, toate mărcile, drepturile de autor, brand-ul, desenele, modelele și/sau alte drepturi de proprietate (intelectuală) cu privire la serviciile Quistos și/sau cu privire la Website aparțin Tazoki, distribuitorului sau furnizorului său.
8.2 Prin prezenta, Tazoki acordă Utilizatorului-final un drept limitat, neexclusiv, netransferabil și revocabil de a utiliza Serviciul(iile) Quistos prin descărcare și/sau vizualizare.
8.3 Dacă nu se specifică în mod expres altfel de către Tazoki, Utilizatorului-final îi este interzis în mod expres să reproducă, să modifice, să inverseze, să închirieze, să împrumute, să transmită, să duplice, să execute, să transfere, să distribuie, să vândă, să revândă, să creeze produse derivate din sau să folosească în orice alt mod Serviciile Quistos descărcate sau primite, în tot sau în parte, altele decât modurile și în scopurile autorizate în mod expres, în scris, de către Tazoki.
8.4 Utilizatorul-final despăgubește și exonerează de răspundere funcționarii, directorii, angajații, furnizorii Tazoki, precum și orice al furnizor de informații terță-parte și acceptă răspunderea pentru funcționarii, directorii, angajații, furnizorii Tazoki, precum și pentru orice furnizor de informații terță-parte pentru consecințele încălcării drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Tazoki sau terțelor-părți, încălcării acestor Termeni și condiții sau a Termenilor și condițiilor de joc, care decurg din utilizarea neautorizată a serviciilor Quistos sau a comportamentului adoptat pe Website.

Articolul 9 – Răspunderea
9.1 Utilizarea Serviciilor Quistos și a Website-ului aparținând Tazoki este făcută pe riscul propriu al Utilizatorului-final. Utilizatorul-final trebuie să folosească un telefon mobil, hardware sau alte dispozitive și software compatibil, și să se asigure că acestea sunt funcționale și potrivite pentru serviciile Quistos. Tazoki nu poate garanta că serviciile Quistos îndeplinesc cerințele Utilizatorului-final sau că descărcarea, primirea și/sau vizualizarea serviciilor Quistos vor fi neîntrerupte sau fără erori.
9.2 Utilizatorul-final recunoaște că serviciile de telecomunicații mobile, cum ar fi serviciile Quistos, sunt supuse abilității de a stabili și/sau menține o conexiune, iar calitatea conexiunii s-ar putea să nu fie aceeași în orice loc sau moment, și că Serviciile Quistos ar putea fi influențate negativ sau ar putea fi temporar indisponibile din cauza unor dereglări cauzate de factori fizici (tunele, munți, clădiri etc.), sau din cauza modificărilor sau operațiunilor de întreținere efectuate la rețeaua Operatorului.
9.3 Dacă, la un anumit moment dat, abonații nu sunt în măsură să beneficieze de o utilizare neîntreruptă a Serviciilor Quistos, aceasta nu va conduse în nicio situație la dreptul de reducere a tarifelor pentru serviciile Quistos, nici un drept de restituire a plăților anterioare.
9.4 Orice abonament sau descărcare a serviciilor Quistos sunt la discreția și pe riscul propriu al Utilizatorului-final și, în nici un caz, Tazoki fi considerat responsabil pentru daunele de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la infectarea sau la contaminarea sau pierderea de date sau la deteriorarea componentelor hardware și/sau software ale Utilizatorului-final, care rezultă din accesul la Website sau din utilizarea sau descărcarea serviciilor Quistos, inclusiv a componentelor hardware și software necesare pentru conectarea la serviciile Quistos. Este responsabilitatea utilizatorilor finali să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea potențială de această natură.
9.5 În cazul în care, pentru orice motiv, Tazoki este ținut responsabil pentru a compensa Utilizatorul-final pentru daune directe sau indirecte de orice fel, o astfel de compensație nu va depăși, în nicio situație, valoarea facturii Serviciilor Quistos plătite de Utilizatorul-final pentru presupusa daună.
9.6 Conținutul Website-ului a fost ales cu cea mai mare atenție. Totuși, Tazoki nu poate furniza niciun fel de garanție cu privire la natura, exactitatea sau conținutul acestor informații. Tazoki nu va fi ținut responsabil pentru nicio eroare, omisiune, inexactitate, neînțelegere, întârziere sau comenzi sau notificări ilizibile ca urmare a utilizării Internetului sau a punctului de informare respectiv.
9.7 Utilizatorul-final nu va trimite mesaje infectate și/sau contaminate, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, vulgara, defăimătoare, insidioase, invazive a intimității altcuiva sau contestabile în orice alt mod, către Tazoki, și despăgubește Tazoki împotriva oricăror daune directe sau indirecte ca urmare a trimiterii unor astfel de mesaje.
9.8 Serviciul Quistos oferit de Tazoki este oferit exclusiv în scop de divertisment, iar informațiile sau răspunsurile nu reprezintă o consiliere din partea unui profesionist, indiferent dacă este vorba de domeniul financiar, de dragoste, de conducere sau de orice alte informații sau sfaturi. Dacă aveți nevoie de sfaturi precise, vă rugăm să cereți sfatul unui profesionist și nu vă bazați pe informațiile furnizate în cadrul Serviciului Quistos.

Articolul 10 – Alegerea jurisdicției
10.1 Utilizarea Serviciului Quistos, Acordul și Website-ul se supun legii țării în care campania are loc. Faptul că Tazoki nu și-a exercitat sau executat orice drepturi sau prevederi ale Termenilor și condițiilor nu constituie o renunțare la astfel de drepturi sau prevederi. Dacă vreuna dintre prevederile Termenilor și condițiilor este considerată, de către instanța competentă, ca fi incorectă, părțile sunt totuși de acord că instanța ar trebui să depună eforturi pentru a pune în aplicare intenția părților, astfel cum rezultă aceasta din text, în măsura permisă de lege, iar celelalte prevederi ale Termenilor și condițiilor rămân pe deplin în vigoare.
10.2 Oricare și toate disputele vor fi rezolvate în fața instanței competente din Singapore.

Articolul 11 – Prevederi finale
11.1 Acești Termeni și condiții sunt disponibili spre consultare la Tazoki, iar o copie a lor va fi furnizată gratuit, în baza unei solicitări în acest sens.
11.2 Tazoki își rezervă dreptul de a amenda acești Termeni și condiții la anumite intervale de timp. Modificările for fi aduse la cunoștința utilizatorilor finali prin afișarea pe Website-ul Tazoki. Modificările efectuate în acest mod se consideră a fi fost acceptate în cazul în care utilizatorii finali continuă să folosească sau descarcă Serviciile Quistos după data menționată ca fiind data de intrare în vigoare.
11.3 Tazoki își rezervă dreptul de a înlocui orice articol cu alte substitute la valoare similară, fără notificare prealabilă.
11.4 Vă rugăm să trimiteți orice corespondență cu privire la Serviciul Quistos sau la acești Termeni și condiții la Tazoki Pte Ltd., prin e-mail:  sau puteți apela  (număr gratuit, cu excepția costurilor asociate utilizării telefonului dvs. mobil)