Regulamin

Regulamin Tazoki Pte Ltd, partnerów i sponsorów, określonych dalej jako: „Organizator” lub „My”.

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich działań promocyjnych, takich jak Call & Win (Zadwoń & Wygraj) oraz podobnym akcjom Organizatora, z siedzibą w Singapurze (77 Robinson Road #16-00 Robinson 77, Singapur, 068896).

2. Przed przystąpieniem do promocji lub akcji, udostępnione są, bądź też dostępne na wniosek, informacje o czasie trwania akcji, nagrodzie, i / lub produkcie, kosztach udziału, rodzaju gry, kryteriów według których uczestnicy są oceniani, procedury wyłaniania zwycięzców i dostarczenia nagród, daty zakończenia akcji, oraz miejsca i czasu ogłoszenia jej wyników.

3. Udział w akcjach dozwolony jest dla osób pełnoletnich (od osiemnastego roku życia) oraz które dostarczyły nam kompletnie wypełniony formularz rejestracyjny podczas okresu trwania akcji promocyjnej.

4.  Biorąc udział w akcji promocyjnej akceptują Państwo niniejszy regulamin.

5. Wyłączeni z udziału są pracownicy Organizatora oraz osoby z nimi spokrewnione, a także partnerzy i sponsorzy.

6. Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konkursie. Wyślij email ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres, nagroda, numer telefonu, itd.) na adres [email protected].  Opcję tę można wykorzystać tylko jeden raz.

7. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich uczestników, którzy spełniają niniejsze warunki oraz warunki dodatkowe danej gry lub zabawy lub po wzięciu udziału w grze finałowej na zaproszenie Organizatora. Ze zwycięzcą skontaktujemy się bezpośrednio, drogą telefoniczną lub emailową, w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia gry finałowej. Jeżeli zwycięzca będzie nieosiągalny po dwukrotnej próbie kontaktu, wyłoniony zostanie kolejny zwycięzca. Nie ma możliwości prowadzenia korespondencji dotyczącej wyników gry bądź nagrody. Dane administracyjne Organizatora są czynnikiem decydującym i ostatecznym.

8. Nagroda zostanie sfinansowana z (łącznej) puli nagród Organizatora, zgodnie z regulaminem i akcjami partnerów i sponsorów.

9. Wszelkie koszty dodatkowe, takie jak koszty przesyłki pocztowej, kuriera lub opłaty bankowe, pokrywa zwycięzca. W przypadku konieczności uiszczenia podatku od gier lub innego rodzaju podatku związanego z udziałem w grach (promocyjnych) i wygranej z tego tytułu nagrody, podatek opłaca zwycięzca. Informacje o kosztach powinny być niezwłocznie udostępnione zwycięzcy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną, o równej wartości , w porozumieniu ze zwycięzcą, jak również możliwość wycofania się w przypadku gdy w grze wzięło udział mniej niż 50 (pięćdziesięciu) uczestników w dniu zakończenia akcji. W przypadku gdy możliwe jest wygranie jednej nagrody poprzez udział w konkursie, Organizator będzie dysponował jedynie jedną (1) nagrodą dla danego numeru telefonu lub adresu email.

11. Wygrana nagroda, bądź jej alternatywa, będzie dostarczona zwycięzcy w ciągu maksymalnie 21 dni od daty zakończenia konkursu na adres wyznaczony przez zwycięzcę. W przypadku nagrody pieniężnej, zostanie ona przekazana na konto wyznaczone przez zwycięzcę.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za widoczne lub ukryte wady nagrody, bądź jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas transportu lub dostawy na wyznaczony adres.

13. Jeżeli dany produkt jest niedostępny, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania nagrody pieniężnej lub zastąpienia nagrody w całości lub częściowo. Jeżeli nagroda została zastąpiona nagrodą pienieżną, musi ona odpowiadać (przynajmniej) tej samej wartości.  Nagroda musi zostać przyjęta w zaoferowanej postaci oraz prawo do niej jest niezbywalne i nie rozdzielne.

14. Zwycięzca zgadza się, po konsultacji z Organizatorem, na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, miasta, państwa, oraz w miarę możliwości zdjęcia na stronie Organizatora w celach po-promocyjnych.

15. Państwa dane są wykorzystywane w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej lub podczas podejmowania kontaktu z Organizatorem, partnerami i sponsorami. Dane mogą zostać użyte do przekazywania Państwu informacji o (nowych) usługach Organizatora, partnerów lub sponsorów. Mogą one również zostać udostępnione partnerom i sponsorom w celu przekazania informacji o ofertach, nawet w przypadku gdy nie wyrazili Państwo jednoznacznej chęci otrzymywania takich informacji, chyba że skorzystali Państwo z opcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Jeżeli nie życzą Państwo sobie otrzymywać tego typu informacji od Organizatora, mają Państwo możliwość poinformowania nas o tym poprzez stronę internetową akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywaności.

16. Ninejszy regulamin podlegać może zmianom lub aktualizacji. Istotne zmiany zamieszczone zostaną na stronie internetowej w niniejszym dokumencie, dlatego prosimy regularnie śledzić regulamin.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, lub do zawieszenia lub zmiany kampanii promocyjnej, z uwzględnieniem lecz bez ograniczenia do oczywistych błędów oprogramowania i/lub błędów transmisji oraz z przyczyn regulaminowych. Treść niniejszego regulaminu podlega interpretacji oraz oczywistym błędom urzędniczym.

W przypadku pytań lub komentarzy, prosimy o kontakt pod [email protected]

Aktualizacja: 27 Marca 2013