Polityka prywatności

Wstęp

Dane osobowe klientów oraz użytkowników serwisu objęte są najwyższą ochroną i opieką. Firma Tazoki Pte Ltd jest przekonana o dużym znaczeniu ochrony danych jej klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe dla jej działań operacyjnych.

Tazoki Ltd działa zgodnie z wymaganiami zawartymi w (własnym) regulaminie dotyczącym uważnego przetwarzania danych osobowych. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Tazoki Pte Ltd (77 Robinson Road #16-00 Robinson 77 Singapore 068 896).

Przetwarzanie danych osobowych

Jednym z elementów naszych usług jest przechowywanie Państwa informacji, w przypadku gdy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania newslettera, bądź zamawiają usługę (telefoniczną), a także gdy są Państwo uczestnikami konkretnego wydarzenia bądź zostali zaproszeni do wzięcia udziału w grze. Dane przetwarzane są również na potrzeby naszych spółek powiązanych, sponsorów oraz partnerów świadczących usługi dostarczania nagród do zwycięzców, oraz gdy podejmują Państwo kontakt z nami lub wyrażają Państwo zainteresowanie naszymi usługami w jakikolwiek inny sposób. Przetwarzanie danych obejmuje dane kontaktowe, numer telefonu komórkowego, dane dotyczące rejestracji  bądź rezygnacji z subskrypcji newslettera, a także zamówień produktów i usług, informacje o płatnościach oraz logów, w przypadku korzystania z serwisów mobilnych i szczególnych obszarów Państwa zainteresowań w zakresie określonych świadczonych przez nas usług.

Informacje te wykorzystywane są w celu spełnienia warunków umowy z Państwem (oraz z naszymi dostawcami usług), a także do innych celów związanych z usługami świadczonymi przez nasze spółki powiązane, sponsorów i partnerów, oraz do operacji wewnętrznych firmy i informowania klientów o nowych produktach i usługach naszej firmy lub firm powiązanych, sponsorów i partnerów. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich informacji, mają Państwo możliwość wyrejestrowania się w każdym momencie.

Wykorzystywanie informacji o danych logowania

W celu korzystania z naszych serwisów mobilnych będą Państwo poproszeni o przejście procesu aplikacyjnego (zazwyczaj zależnego od lokalizacji). Będą Państwo poproszeni o udzielenie informacji dotyczących Państwa pełnego imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miasta, płci, numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz numeru konta bankowego. Dane te służą do przesyłu informacji, stanowiącego część naszych usług oraz do egzekucji płatności. Ponadto chcielibyśmy mieć możliwość informowania Państwa o naszych nowych produktach i usługach oraz pozostałych interesujących ofertach.

Numer telefonu komórkowego

Jeżeli podali Państwo swój numer telefonu komórkowego, będzie on wykorzystywany po wypełnieniu aplikacji w celu potwierdzenia rodzaju wybranej usługi oraz do spełnienia warunków umowy. Jeżeli wyrazili Państwo zainteresowanie otrzymywaniem informacji o naszych nowych produktach i usługach, będziemy używać podanego numeru telefonu do komunikacji z Państwem oraz przesyłania wyżej wymienionych informacji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z takiej możliwości poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu otrzymanej wiadmości tekstowej.

Adres email

Jeżeli podali Państwo swój adres email i wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem od nas newslettera lub innych informacji, będziemy w stanie na bieżąco kontaktować się z Państwem i  informować Państwa o różnych usługach oraz ofertach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo dłużej otrzymywać takich informacji, mogą Państwo w każdej chwili wyrejetrować swój adres email, poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu otrzymanej wiadomości email. Istnieje możliwość, że wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie Państwa adresu email na otrzymywanie ofert oraz informacji o promocjach od innych firm. Firmy te są ostrożnie selekcjonowane z wyprzedzeniem. W większości przypadków mogą Państwo samodzielnie dokonać wyboru na danej stronie internetowej.

Kontrola

Mają Państwo możliwość kontroli przechowywanych przez nas Państwa danych. Jeżeli informacje są nieprawidłowe, prosimy o pomoc w celu ich skorygowania. Wnioski o dostęp do danych, bądź ich skorygowanie mogą być wysyłane na adres podany powyżej. Mogą Państwo również skorzystać z niego w celu uzyskania informacji na temat wykorzysywania przez nas Państwa danych.

Preferencje dotyczące typów produktów i usług

Staramy się brać pod uwagę Państwa preferencje. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o (nowych) odpowiadających Państwa preferencjom produktach prosimy odwiedzić specjalną sekcję naszej strony internetowej dotyczącej wyrejestrowywania z serwisu. Uwaga: celem naszych usług jest dostarczanie Państwu informacji o różnych rodzajach produktów i usług, zgodnie z Państwa preferencjami. Zablokowanie dostępu do Państwa danych może spowodować zaprzestaniem otrzymywania informacji o promocjach i ofertach, którymi prawdopodobnie mogliby Państwo być zainteresowani.

Informacje o plikach

W celu kontroli naszych usług oraz usług naszych dostawców usług, a także optymalizacji jakości naszego serwisu, wykorzystujemy „bazę danych“.  Infomacje zawarte w bazie danych mogą również być użyte w celu zapobiegania nieprawidłowego wykorzystywania danych oraz, w razie potrzeby, w celu udostępnienia bardziej szczegółowych odpowiedzi na zapytania pochodzące od osób trzecich, zgodnie z (własnym) regulaminem.

Przeglądanie stron i adres IPWykorzystujemy także informację o adresie IP Państwa komputera. Adres IP to numer automatycznie przyporządkowywany do komputera podczas przeglądania stron internetowych, w tym naszej strony bądź stron docelowych.

Informacje o adresie IP wykorzystywane są w celu zidentyfikowania systemu użytkowania strony internetowej oraz przeprowadzenia analiz i raportów z danymi nieidentyfikowalnymi.

Bezpieczeństwo

W związku ze specyfiką serwisu oraz zaufaniem, jakim obdarzają nas nasi klienci, dokladamy wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość techniczną oraz organizacyjną systemów ochrony danych.

Ciasteczka

Strony internetowe wyświetlające reklamy wykorzystują ciasteczka w celu identyfikacji reklam prezentowanych Państwu. Ciasteczka są obsługiwane przez firmy odpowiedzialne za poszczególne reklamy. Służą one jedynie ukazaniu komunikacji niezbędnej do wyświetlenia reklamy na stronie internetowej lub dostarczenia określonych usług użytkownikowi, po kliknięciu na jedną z reklam. Dzięki „kliknięciom“ otrzymujemy informacje istotne dla nas do przeprowadzania analiz statystycznych na poziomie nieidentyfikowalnym.  Państwa prywatne dane użytkowania ni e mogą zostać wyodrębnione.

Linki

Na tej stronie znajdą Państwo linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wykorzystywania Państwa danych przez te organizacje. W celu uzyskania informacji na ten temat prosimy o zapoznanie się z zasadami polityki prywatności poszczególnych stron internetowych.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Znaczące zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej.

Singapur, Marzec 26, 2013