Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Tazoki Pte Ltd, partners and sponsors, také “Pořadatel” nebo “My”.

 

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny reklamní činnosti, jako akce Call & WIN a podobné propagační výherní akce ze strany Pořadatele se sídlem: Singapore (77 Robinson Road #16-00 Robinson 77 Singapore 068896).
 2. Před účastí na propagagační akci nebo akci, příslušné informace budou uvedeny nebo na žádost zpřístupněny po dobu trvání akce, výherní akce a / nebo produkt, náklady na účast, povaha hry, kriteria, na základě kterých jsou účastníci hodnoceni, výběrové řízení pro poskytování cen, datum ukončení akce a kdy a jak jsou oznámeny výsledky.
 3. Akce jsou určeny k účasti jednotlivců, kteří dovršili věk 18ti let a starším, od kterých jsme obdrželi plně vyplněnou registraci během období promoční akce.
 4. Svou účastí prohlašujete souhlas s těmito podmínkami.
 5. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci a příbuzní Pořadatele včetně partnerů a sponzorů.
 6. Vítěz bude určen ze všech účastníků, kteří splňují tyto podmínky a za předpokladu splnění dalších (doplňujících) herních podmínek nebo po účasti ve finále na pozvání pořadatele. Vítěz bude kontaktován emailem nebo telefonicky během 7 (sedmi) dní po skončení finále. Pokud nebude vítěz maximálně dvakrát zastihnut, bude určen jiný vítěz. Neexistuje žádná možnost pro zpochybnění výsledků nebo udílení cen. Organizační údaje Pořatatele jsou rozhodující.
 7. Cena bude k dispozici ze (společných) cenových zdrojů Pořadatele v souladu s podmínkamy a akcemi partnerů a sponzorů.
 8. Všechny dodatečné náklady, jako poštovné, kurýr nebo bankovní poplatky jdou na vrub výherce. Pokud budou aplikovány některé další daně nebo poplatky v souvislosti s výhrou, tyto daně nebo poplatky budou take uhrazeny vítězem a tyto platby by měly být výhercem prokázány.  
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit cenu za jinou cenu ve stejné (ekonomické) hodnotě, po konzultaci s výhercem a případně odstoupit v případě, že se příhlásí méně než 50 (padesát) účastníků po skončení uzávěrky akce. V případě, že jedna a tatáž cena a/nebo cena stejného produktu může být vyhrána účastí ve službě nebo podobých akcích, bude mít pořadatel k dispozici jen jednu (1) cenu pro každé telefonní číslo nebo (emailovou) adresu
 10. Výhra ceny nebo jiné (podobné) alternativy, kterou nás výherce oprávnil bude k dispozici (nejpozději) do 21 (dvaceti jedna) dnů od uzávěrky akce na adrese uvedené výhercem ceny. Hotovostní cena bude poukázána na účet uvedený vítězem.
 11. Pořadatel nezodpovídá za žádné viditelné či skryté vady ani za poškození během dodání a přepravy ceny na uvedenou adresu.
 12. Pokud produkty nejsou k dispozici, vyhrazuje si sponzor právo nabídnout hotovostní cenu jako alternativu, nebo nahradit každou cenu částečně nebo zcela. Ceny nahrazené hotovostí odpovídají minimálně stejné (ekonomické) hodnotě. Cena musí být brána tak, jak je nabízena a je nepřenosná a nedělitelná.
 13. Výherce souhlasí po konzultaci s pořadatelem s užitím jeho/jejího jména, města, státu a případným umístěním fotografie na stránky post-propagačních aktivit pořadatele.
 14. Postupujeme Vaše informace k provedení akce nebo v rámci služeb, kterými jste v kontaktu s pořadatelem, partenry a sponzory. Data mohou být použita také k zasílání informací o (nových) službách Pořadatele, partnerů a sponzorů. Data mohou být také poskytnuta partnerům a sponzorům k zasílání nabídek. I pokud jste výslovně neřekli, můžete obdržet email o podobných službách Pořadatele, partnerů a sponzorů o informacích, které pro Vás mohou být důležité, nicméně je neoceníte. Pokud si nepřejete dostávat tyto informace od Pořadatele,  můžete toto vždy specifikovat na opt-out stránce podpory. Více informací naleznete v našem Prohlášení o  ochraně osobních údajů.
 15. Tyto obchodní podmínky mohou být námi kdykoli změněny nebo aktualizovány. Důležité aktualizace budou k dispozici na webové stránce v těchto Obchodních podmínkách. Proto pravidelně kontrolujte tyto podmínky.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit akci dle svého vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, pozastavit nebo upravit reklamní kampaň, včetně, ale ne pouze, zda existují nějaké zjevné chyby v softwaru a / nebo chyby přenosu a z důvodu dodržování. Obsah těchto Obchodních podmínek je předmětem zjevných písařských chyb a interpretace.

 

Pro jakékoli dotazy či připomínky nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím

[email protected]   

 

Aktualizováno: 27. března 2013